Kontaktní osoba pro přímou komunikaci s naším místním sdružením:

Mgr. Sylvie Tobiczyková
stobiczykova@seznam.cz
mobil: 604 707 979


Kontakt s kanceláří oblastního sdružení ODS:
ODS Ostrava
Sokolská 8
702 00 Ostrava
tel./fax 596 114 426
email: odsostrava@odsostrava.cz© petr.vinovsky@email.cz