Tato rubrika se původně jmenovala „novinky z radnice“, ale po prvních zkušenostech s novým vedením jsme se rozhodli ji přejmenovat a parafráze na slavného Zeleného Raoula z časopisu Reflex se přímo nabízela.


18.11.2015

Brání Moravská Ostrava nové výstavbě v centru?

Oživení centra je jedním z cílů současného vedení radnice Moravské Ostravy. V posledních letech tu ale nevyrostla jediná nová budova. Investoři připravení stavět tvrdí, že jim vedení hází klacky pod nohy. Více zde.


17.11.2014

Moravská Ostrava a Přívoz se červená.

Tak jsme dostali k 25. výročí sametové revoluce krásný dárek. Více zde.


13.3.2014

Jak se vlk nažral, a koza zůstala celá

Jak základní školy v našem obvodu přišly o možnost získat 15 miliónů si přečtěte zde.


18.11.2013

O čem mlčí radní

Jak jsou radní z hnutí Ostravak "otevření" k voličům si můžete přečíst v tomto článku.


30.4.2013

Kdo ovlivňuje kulturu našeho obvodu?

Dne 15.4.2013 zasedala mimořádná rada MOaP ve složení

  • Ing. Bernfeldová (politické hnutí Ostravak),
  • MUDr. Málek (politické hnutí Ostravak),
  • D. Mouka (politické hnutí Ostravak),
  • JUDr. Semerák (politické hnutí Ostravak),
která odvolala ke dni 16.4. 2013 z funkce ředitele CKV Mgr. Filipa Rohana.

Tentýž den rada jmenovala ke dni 17.4.2013 do této funkce Ing. Martina Viduru. Tento postup byl nerealizovatelný, neboť 16.4. nedošlo ze strany Ing. Rohana k převzetí odvolání a tak by nastalo období, kdy bude mít CKV ředitele dva. Tato skutečnost byla radou dne 18.4. revokována (na revokace jsme si už zvykli, jsou zpestřením v každém zápisu rady – o čem asi svědčí?) a Ing. Vidura (dobrovolný hasič a odborník na kovovýrobu) bude jmenován od 1.5.2013.

Pomineme-li procesní pochybení členů rady vycházející evidentně z neznalosti Zákoníku práce a také skutečnost, že na obsazení tohoto místa nebude vypsáno řádné výběrové řízení, musíme se zastavit u vážnějšího aspektu této zprávy. Mgr. Filip Rohan svou funkci plnil svědomitě, nakonec odezvy z uměleckých kruhů tomu plně nasvědčují (Pod nesouhlasný otevřený dopis, který zaslala majitelka a ředitelka Klubu Fiducia Ilona Rozehnalová starostovi, se podepsali mimo jiné také ředitel Galerie výtvarného umění Jiří Jůza nebo ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová).

Jeho pravidelná hodnocení při pololetních a ročních rozborech činnosti a hospodaření organizace byla kladná a nikdy mu nebylo vytýkáno nějaké pochybení. Zcela paradoxní je situace, kdy mu byla 28. března 2013 komisí sestavenou radou městského obvodu navržena odměna za výsledky za rok 2012 a za 14 dní byl toutéž radou odvolán z důvodu dlouhodobé nespokojenosti (k tomuto materiálu nebylo přijato na jednání rady dne 11. dubna žádné usnesení). Přesto ho stihla stejná „odměna“ jako mnoho dalších pracovitých, znalých a zodpovědných zaměstnanců úřadu MOaP, kteří nedobrovolně opustili svá pracovní místa.

Nemůžeme s touto situací souhlasit a chceme, aby tato informace jen tak nezanikla.

Reakci umělců na odvolání ředitele CKV si přečtěte v tomto článku v deníku Právo z 18. 4. 2013


28.6.2012

Outsourcing po ostravsku

Jak to dopadá, když se naši radní rozhodnou měnit něco, co spolehlivě funguje, si můžete přečíst v tomto článku.


9.6.2012

Kauza Campanile & Premiere Classe hotels Ostrava

Zde si můžete přečíst výzvu starostovi ohledně podivného rozhodnutí Rady ve věci stavby „Campanile & Premiere Classe hotels Ostrava“.


9.6.2012

Účet radnice MOaP za uplynulých 20 měsíců

V tomto článku najdete informace o hospodaření radnice v tomto volebním období.


5.4.2012

Zvláštní rozhodování Rady našeho městského obvodu

V tomto článku najdete detaily podivného rozhodování Rady našeho městského obvodu.


5.4.2012

Ostravak a Věci veřejné

Včerejší Mladá Fronta DNES přinesla zajímavý článek o propojení radního Lukáše Semeráka s Věcmi veřejnými. Přepis článku najdete zde.


25.3.2012

Causa Campanile

Rada městského obvodu pod vedením Ostravaka se opět vyznamenala. Detaily najdete zde.


11.2.2012

Skvělá budoucnost měsíčníku centrum

Nemohli jsme si odpustit okomentovat únorové vydání měsíčníku Centrum.


11.2.2012

Černá stavba parkoviště u Základní školy Nádražní

V tomto článku se dočtete o zajímavých časových souvislostech v případu černé stavby parkoviště u Základní školy Nádražní.


11.2.2012

Náhlé prozření pana redaktora Plevy

Přečtěte si malé zamyšlení nad vkusem redaktora Plevy.


31.1.2012

Jak to funguje na radnici městského obvodu?

Na jednání zastupitelstva města Ostravy dne 2. 11. 2011 došlo ke komické situaci. Detaily najdete zde .


31.1.2012

Jsou byty pravicové nebo levicové?

Znovu se ukázalo levicové smýšlení současného vedení obvodu. Detaily si můžete přečíst zde .


30.1.2012

Investice do školství a generel školských staveb

Chcete vědět, jak vypadají investice do školství v podání současného vedení obvodu? Přečtěte si tento článek .


16.1.2012

Plesy městského obvodu

Tak se nám překlopil rok a s napětím a radostí očekáváme nová rozhodnutí naší radnice. První změnou bylo bez velkých fanfár zrušení tradičního radničního plesu, údajně pro nedostatek sponzorských darů, které padly na provoz kluziště. Copak se děje, je nějaký problém v družbě sociálních demokratů s Ostravakem? Anebo snad není zájem zaměstnanců úřadu o účast, zanevřeli snad na setkání se svými novými vedoucími odborů a oddělení?

A teď vážně – ples je společenská záležitost, která dodává obvodu i městu prestiž. Znamená i součást oživení obvodu i města, když už město ples neorganizuje. Možná to zachrání obvod Slezská Ostrava, který loni pořádal ples na našem území. Na každý pád, odešla krásná tradice.


14.1.2012

Colours of Ostrava

Další nedobrou novinou pro obvod a oživení centra je přestěhování dnes již světového festivalu Colours of Ostrava do oblasti Dolních Vítkovic. Při hluboké úctě k celému areálu a projektům architekta Pleskota si myslíme, že Colours centru slušely. Není známo, zdali radnice změnu iniciovala a festival vystěhovala. Raoul vás však odkazuje na záznam z loňského jednání obvodní komise čistoty a pořádku; můžete jej zpětně nalistovat. Po jeho přečtení se popravdě podivíte, že organizátoři, když se setkali s takovou kulturní úrovní naší radnice, festival neodstěhovali z Ostravy úplně.


13.1.2012

Další sabotáž na investory v centru města

Levicová radnice Moravské Ostravy a Přívozu se opět vyznamenala. Rozhodla se neudělit souhlas s umístěním staveb v prolukách na Poděbradově ulici a na Nádražní. Detaily najdete zde.


12.1.2012

Proč ODS podpořila rozpočet na rok 2012 aneb úspěchy starosty Havlíčka

V tomto článku zjistíte, jak je to doopravdy s "úspěchy" současného vedení radnice..


8.11.2011

Colours v ulicích

Jak se Ostravak staví ke kultuře a oživení centra města? Detaily najdete zde.


1.11.2011

Proč Ostravaci nechtějí lékaře v Moravské Ostravě a Přívozu?

Zajímá vás, proč zastupitelé z Ostravaka nechtějí lékaře v Moravské Ostravě a Přívozu? Přečtěte si tento dokument.


31.10.2011

ODS plní své volební sliby

Přestože jsme v tomto volebním období v opozici, plníme své volební sliby. Podrobnosti najdete zde.


31.10.2011

Kdo řídí starostu Havlíčka na moravskoostravské radnici?

V tomto článku se zamyslíme nad tím, kdo vlastně naši radnici řídí.


31.10.2011

Catering na ostravských vánočních trzích

V tomto článku zjistíte, jak bude vypadat občerstvení na letošních vánočních trzích podle levicového vedení naší radnice.


31.10.2011

Fakta o projektu "Revitalizace Komenského sadů"

V přiloženém dokumentu najdete souhrnná fakta o projektu "Revitalizace Komenského sadů".


19.10.2011

Reálné priority ostravských občanů

Den před svatým Václavem Česká televize na svém hlavním zpravodajském kanálu zveřejnila velmi zajímavé výsledky sociologického průzkumu agentury Factum Invenio.

Občané Ostravy ve svých prioritách jednoznačně preferují tvorbu pracovních míst; nezaměstnanost na rozdíl od 18 % občanů Prahy trápí jako problém číslo jedna 71 % občanů Ostravy.

Navíc se naši občané vyslovili pro podporu setrvání těžkého průmyslu ve městě (70 %), 45 % dokonce pro jeho rozšíření, to vše pod podmínkou jeho modernizace.

Není divu, nezaměstnanost v Česku v srpnu dosáhla 8,2 %, ale v Moravskoslezském kraji je na výši 10,83 % a v Ostravě osciluje kolem 12 %.

I tak je zájem občanů Ostravy o práci potěšitelný, neboť kdo pracuje, ten je pravicový. A občané tak poslali jasný vzkaz fanatickým environmentalistům, integrovaným nejen v hnutí Ostravak. Problémy ekologie jsou v Ostravě sice vážné, ale jejich řešení je běh na velmi dlouhou trať. Prioritou zůstane práce!


19.10.2011

Rok stalinských čistek na moravskoostravské radnici

V přiloženém článku se dozvíte, jak v praxi vypadá úsporný program v podání současné levicové koalice.


8.8.2011

Balíčky pro majitele psů - dárek pro občany, nebo účelová zakázka?

Tato kauza nepotřebuje komentář, stačí, když si seřadíme jednotlivá fakta:
Dne 4.3.2011 se konala mimořádná schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která schválila realizaci projektu „Balíčky pro majitele psů z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“, přes negativní stanovisko finančního výboru.
V březnu se na webových stránkách Moravské Ostravy a Přívozu objevila výzva k podání cenové nabídky - do 31.3.2011, s termínem realizace celé zakázky do poloviny dubna. Výzva začátkem dubna z internetu zmizela.
Dne 4.4.2011 vzniká firma „Miluše Krautwurstová, Klimkovice“ (viz živnostenský rejstřík).
Dne 1.6.2011 na jednání zastupitelstva MOaP opoziční ODS vznesla dotaz na osud celého projektu.
Dne 2.6.2011 se na webu obvodu najednou objevil záznam ze zadávacího řízení Balíčky pro majitele psů, podle kterého vítězí ve druhém kole (!) - zajímavé je, že žádné druhé kolo nebylo na webu zveřejněno - z pěti uchazečů firma „Miluše Krautwustová, Klimkovice“ za cenu 495.000,- Kč. Výběrové řízení bylo ukončeno 27.4.2011.
Výdej balíčků podle radničních brífinků byl zahájen dne 4.7.2011, do konce července podle mediálních zpráv si balíčky vyzvedlo cca 270 z cca 2300 majitelů psů.
I za předpokladu, že "úspěšnost projektu" bude 25%, tj. cca 600 majitelů si vyzvedne balíčky, obvod prodělá asi 370 tis. Kč.


2.5.2011

Dům roku 2010

Konečně dobrá zpráva - v soutěži Dům roku 2010 byly ohodnoceny 2 stavby z našeho městského obvodu. Na obnově jedné a vzniku druhé měla výrazný vliv tehdejší rada MOaP. Seminární centrum Akademie – investorem ZFPA , a.a. Ostrava, architekt Blažej, získalo odměnu, a bytový dům Ostravská brána, investorem Metrostav Invest Ostrava, s.r.o., architektů Kuba a Pilař, získal čestné uznání. Celkem bylo oceněno 5 staveb, zvítězil rezidenční dům v Petřkovicích na místě bývalé nemocnice. Bude nové vedení obvodu spolupracovat s investory?


3.4.2011

A zase ta transparentnost

V přiloženém článku se dozvíte, jak dnes v praxi vypadá transparentní zadávání veřejných zakázek v podání Ostravaka.


23.3.2011

Transparentnost podle Ostravaka

V přiloženém článku se dozvíte, jak Ostravak realizuje své předvolební sliby ohledně prosazování transparentnosti v zadávání veřejných zakázek.


18.3.2011

Tieto Tower

Společný projekt developerské společnosti CTP a softwarové společnosti Tieto s názvem Tieto Tower se opět rozjíždí. Detaily najdete v přiloženém článku.


1.3.2011

Není nad transparentnost!!

V přiloženém článku si můžete přečíst, jak si současná koalice představuje význam slova "transparentnost".


28.2.2011

Kterak se pánové Mouka, Kuřec a Havlíček o vánoční kluziště zasloužili

V únorovém čísle měsíčníku Centrum se objevil článek pana místostarosty Mouky s názvem „Ohlédnutí za projektem Vánoční kluziště!!!“. Modrý Raoul Vám ve svém příspěvku řekne, jak to bylo doopravdy.


28.2.2011

Z občanů si stále střílí Lukáš Semerák

Na stránkách Ostravaka najdete článek pana Semeráka s názvem Kterak si Miroslav Svozil (ODS) vystřelil z občanů. Všechno je samozřejmě jako obvykle poněkud jinak a proto Modrý Raoul uvádí v přiloženém dokumentu věci na pravou míru.


8.2.2011

Článek Ivany Leskové

V dnešní Mladé Frontě DNES vyšel na straně 2B článek Ivany Leskové popisující klíčové momenty včerejšího zasedání zastupitelstva našeho městského obvodu.


1.2.2011

Velké investice Moravské Ostravy a Přívozu - opravdu nejsou pro lidi?

V přiloženém souboru najdete připomínky k poněkud zvláštním názorům pana místostarosty Mouky, které zazněly v pořadu TV Fabex a objevily se také v časopise Centrum.


27.1.2011

Kuriózní situace: jakým rozpočtem se řídí Moravská Ostrava a Přívoz?

Levicová trojkoalice ČSSD, Ostravak a KSČM v našem městském obvodě si podle dostupných dokumentů nedokázala ani schválit svůj vlastní návrh rozpočtu na rok 2011.

Návrh rozpočtu byl předložen na jednání zastupitelstva dne 16.12.2010. Po trojím hlasování o připomínkách k návrhu rozpočtu nedal starosta ing. Havlíček (ČSSD) o finální verzi rozpočtu hlasovat a pokračoval v projednávání dalších bodů programu. Obvod tak zřejmě nejen že nemá řádně schválený rozpočet, ale ani rozpočtové provizorium, o jehož zásadách zastupitelstvo rovněž nehlasovalo.

Není tedy vůbec jasné, čím se hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2011 řídí. Navíc oficiální dokument „Usnesení z 1. zastupitelstva“ neodpovídá zápisu podepsanému ověřovateli, a to právě v bodu, který se týká rozpočtu. I kdyby však rozpočet schválen byl, byl by na základě navržené úpravy - snížení příjmů bez adekvátního snížení výdajů – schodkový, což odporuje Statutu města Ostravy. Ten říká, že městské obvody mají hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Díky způsobu, jakým pan starosta návrh rozpočtu předložil, je totiž docela problém se v něm vyznat.

Situace je skutečně kuriózní a asi nemá obdobu za dvacet let demokratických samospráv v zemi. Pokud vás zajímá, jakým způsobem je náš obvod současnou koalicí řízen, přijďte se podívat na jednání nejbližšího zastupitelstva, které by se mělo uskutečnit v pondělí 7.2.2011 v 15.00.


18.12.2010

Podivný rozpočet

16.12. proběhlo další zasedání zastupitelstva, na němž stěžejním bodem programu bylo schvalování rozpočtu. V přiloženém dokumentu najdete stručnou informaci Ing. Svozila a Ing. Vaňkové o tomto klíčovém bodu programu.


9.12.2010

Reakce na článek "Školy a školky v centru Ostravy si polepší"

1.12. jste si v Moravskoslezském deníku na straně 2 mohli přečíst článek autora (tom) nazvaný "Školky a školy v centru Ostravy si polepší" (k nahlédnutí zde). V přiloženém souboru najdete reakci Ing. Svozila na tento článek.


1.12.2010

Reakce na článek Martina Plevy "Stromy v centru: přijdou lepší časy?"

V přiloženém souboru najdete dopis s reakcí Ing. Svozila na článek Martina Plevy Stromy v centru: přijdou lepší časy? ze dne 24.11.2010.


17.11.2010

úvodní zasedání Zastupitelstva

Ve středu 10.11. proběhlo úvodní zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Průběh zasedání byl víceméně podle očekávání v režii nových koaličních partnerů. Ovšem objevily se zde tři překvapivé klíčové momenty:

  1. Nový starosta Ing. Havlíček (ČSSD) veřejně oznámil, že koalice ČSSD a Ostravaka se opírá o podporu KSČM a členové KSČM opravdu svorně hlasovali pro nové vedení i radu městského obvodu. Takže Ostravak se bez ohledu na své předvolební vystupování po volbách vybarvil krásně do ruda.
  2. Členové hnutí Ostravak jsou pravděpodobně velmi stydliví, protože se jejich kandidáti do jednotlivých funkcí odmítli před volbou alespoň krátce představit.
  3. Dva členové volební komise (Ing. Bernfeldová z hnutí Ostravak a Ing. Krsička z ČSSD) byli na tomto zasedání zároveň voleni, což rovněž názorně ukazuje "demokratický" přístup nové koalice pro příští volební období.

Co na to asi říkají pravicoví voliči, kteří dali hnutí Ostravak své hlasy?© petr.vinovsky@email.cz

počítadlo.abz.cz